De vijf elementenleer

Wat is de vijf elementenleer

Binnen Do-In Yoga bestuderen we de Oosterse leer van de vijf elementen zoals je ook kunt terug vinden in bijvoorbeeld een acupunctuur- en/of een shiatsu-behandeling (Japanse massagetherapie). De vijf elementen zijn; Vuur, Aarde, Metaal, Water en Hout. Ieder element is gekoppeld aan een specifiek seizoen en elk element is ook verbonden aan een orgaan in ons lichaam en elk orgaan is weer verbonden aan bepaalde gedachten en emoties die we ervaren. De vijf elementen hebben een onderlinge samenhang en om gezondheid zo optimaal mogelijk te kunnen ervaren is het essentieel dat deze elementen in balans zijn ten opzichte van elkaar. We kunnen dit proces ondersteunen door de beoefining van Do-In Yoga waarin we uit gaan van de leer van de vijf elementen.

Een cyclisch proces

Als we naar de natuur kijken zien we een cyclisch proces. In de lente (Hout-element) ontkiemen de zaden en deze groeien in de zomer (Vuur-element) verder uit. In de nazomer (Aarde-element) kan er geoogst worden en in de herfst (het element Metaal)  breekt er een periode van inkeer aan: bladeren laten los en vallen van de bomen, verteren en zijn als voeding voor de planten in het nieuwe jaar. De winter (het Water-element) is een periode waarin alles meer tot rust komt. Daarna opent zich een sterke kracht om in de lente de cyclus van groei en bloei op te zien komen. Op dat moment is de cirkel rond en begint er een nieuwe cyclus.

Het ritme van het leven

Niet alleen de natuur; de planten, bomen en dieren, maar alles in het Universum is onderworpen aan een cyclisch proces. Ook wij als mensen zijn ook verbonden aan dit jaarritme (de seizoenen) en dus het rimte van de vijf elementen. Als we kijken naar een mensenleven dan is daar ook sprake van een proces met dezelfde kenmerken. Zo zijn de vijf elementen terug te vinden in een mensenleven qua ontwikkeling; geboorte (Hout-element) opgroeien als peuter, kleuter, tiener, jong volwassenen, volwassen en oudere). Maar ook van binnen in ons; de werking van onze organen, gevoelens en emoties die we ervaren. We kunnen (op de verschillende niveaus) naar de werking en ontwikkeling van ons lichaam kijken vanuit de vijf elementenleer. Elk element is daarin terug te vinden. De wijsheid van de vijf elementenleer kunnen we gebruiken om gezondheid en ziekte te interpreteren.

Kortom; een eeuwenoude wijsheid

De vijf elementenleer is eeuwenoude wijsheid, ontstaan vanuit de Chinese geneeskunde en is een holistische wijze van het benaderen van gezondheid waarin we ons als mens vaak gezien en erkent voelen. Tijdens de beoefening van Do-In Yoga ondersteunen en harmoniseren houtwe de processen van de vijf opeenvolgende fasen om op deze wijze van een zo optimaal mogelijke gezondheid te kunnen genieten op zowel mentaal, lichamelijk, emotioneel en energetisch niveau.